EXPO REAL MÜNCHEN

Ook dit jaar is er weer de Expo Real in München.

FIABCI Nederland is voornemens een vertegenwoordiging af te vaardigen.