Over ons

FIABCI Nederland

DÉ TOONAANGEVENDE WERELDORGANISATIE
VOOR ONROEREND GOED PROFESSIONALS

FIABCI Nederland

Dé toonaangevende wereldorganisatie
voor onroerend goed professionals

FIABCI is een internationale onroerend goed organisatie, opgericht in 1948, en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een onroerend goed platform dat een breed scala disciplines omvat op het gebied van onroerend goed. Onder de leden zijn o.a. de volgende beroepsgroepen vertegenwoordigd:

makelaars, vastgoedmanagers, taxateurs, vastgoedadviseurs, projectontwikkelaars, aannemers, architecten, fiscalisten, financiers, advocaten, notarissen, accountants, juristen, praktiserend of in opleiding, alsmede opleidingsinstituten.

Het internationale hoofdkantoor is gevestigd in Parijs. Daarnaast bevindt zich in elk van de aangesloten landen een zogeheten ‘ chapter’ . Deze afdelingen worden gekenmerkt door een eigen identiteit en een vrij zelfstandig karakter. Het secretariaat van het Nederlandse chapter is gevestigd  in Zwolle, telefoon 085-888 28 38, email info@fiabcinederland.nl

Met leden in 65 landen, inclusief 100 professionele verenigingen, 65 opleidingsinstituten en 3000 individuele leden van alle beroepsgroepen in de vastgoedsector is FIABCI de meest representatieve organisatie in de vastgoedsector van de wereld en heeft een speciale adviesfunctie bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC).

De vier Wereldraden (Vastgoedmanagers, Makelaars, Ontwikkelaars & Beleggers en overige Deskundigen) vertegenwoordigen alle vastgoedcategorieën, van commercieel vastgoed en woningen tot agrarisch en recreatief vastgoed. Wereldwijd vertegenwoordigt FIABCI vastgoedprofessionals in de regio’s Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Asia Pacific en Europa.

Doelstellingen

Bevordering van zakelijke contacten

FIABCI is het enige onroerend goed platform ter wereld waarbij een combinatie van persoonlijke en zakelijke contacten centraal staat. Enerzijds om internationale transacties te bevorderen, anderzijds om een grensverleggend kader te scheppen waarbinnen internationaal de horizon kan worden verbreed.

Uitbreiding kennis en praktijkervaring

Voor leden, hun medewerkers en gezinsleden kan FIABCI stageplaatsen en internationale opleidingen op onroerend goed gebied verzorgen. FIABCI onderhoudt namelijk wereldwijd uitstekende contacten met bedrijven, universiteiten, en opleidingsinstituten, gespecialiseerd op onroerend goed gebied.

Young Members Group

Voor jonge onroerend goed professionals tot 35 jaar is de FIABCI Yong Members Group opgericht. Deze groep organiseert speciale evenementen en heeft een lagere contributie.

Evenementen

Wat biedt FIABCI de onroerend goed professional

  • wereldwijd contacten met onroerend goed organisaties en vastgoed professionals
  • jaarlijks congressen en andere evenementen, op nationaal als internationaal niveau
  • FIABCI University en internationale praktijk uitwisseling door middel van stages
  • Prix d’Excellence Awards
  • online uitwisseling van aanbod tussen professionals middels ProxioPro
  • speciale evenementen voor jonge beroepsbeoefenaren (tot 35 jaar)

Regionale studiedagen

Deze internationale congressen waar met name specifieke regionale onroerend goed aspecten aan de orde komen, worden jaarlijks georganiseerd in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Amerika en de Pacific.

Netwerken

Ter bevordering van o.a. het leggen van individuele contacten organiseert FIABCI elk jaar een wereldcongress dat door vele leden wordt bezocht. Deze congressen worden altijd gehouden in voorname, interessante wereldsteden. Daarnaast vindt er periodiek in Europa ook een Europees congres plaats. Maar ook organiseert FIABCI regionale studiedagen, seminars en handelsmissies en neemt deel aan vastgoed beurzen. Kortom FIABCI biedt de vastgoed professional een uitstekende gelegenheid om een internationaal netwerk op te bouwen.

Nederlandse ‘chapter’ activiteiten

FIABCI Nederland verstevigt de banden tussen haar eigen leden en die in het buitenland nog eens extra door ledenbijeenkomsten, excursies en andere evenementen. De noodzakelijke ontspanning wordt daarbij zeker niet vergeten.

Directory, logo en websites

Alle leden krijgen gratis de beschikking over de ‘Directory’, een handboek dat jaarlijks aan de leden wordt toegezonden. Hierin vindt u naast algemene informatie alle adressen en gegevens van aangesloten leden en organisaties.

Het FIABCI logo geeft uw onderneming een zichtbare extra dimensie op het gebied van internationale dienstverlening in de onroerend goed sector. Op de FIABCI website, www.fiabci.org, vindt u veel informatie over onze organisatie op internationaal gebied en op www.fiabci.nl op nationaal gebied. Ook kunnen de leden gebruik maken van vele beschikbare communicatie mogelijkheden zoals Webinars en het Members Only Web Portal.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor een ieder die zich professioneel bezighoudt of bezig gaat houden met onroerend goed. Afhankelijk van uw leeftijd kunt u lid worden van FIABCI of de FIABCI Young Members Group. Dit laatste met een korting op de contributiebijdarge. Ook kennen wij speciale studenten lidmaatschappen. Neemt u contact op met ons secretariaat en wij stellen de aanvraagprocedure in werking. Mocht u nog vragen hebben, ons secretariaat staat daarvoor tot uw beschikking.